Nasza oferta


Geologia inżynierska i geotechnika – wykonanie badań, dokumentacji, analiza laboratoryjna
 • Odwierty geotechniczne
 • Sondowanie dynamiczne (DPL, DPM)
 • Sondowanie statyczne CPT, CPTU
 • Badania laboratoryjne gruntu
 • Konsultacje geotechniczne
 • Opracowania sporządzane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
Nadzór geotechniczny
 • Nadzór geotechniczny inwestycji budowlanych takich jak: drogi, mosty, tory kolejowe, wodociągi, kanalizacja, sieci elektro-energetyczne, budynki kubaturowe, parkingi, boiska, place zabaw i inne
 • Odbiory dna wykopu fundamentowego
 • Badania vss
 • Weryfikacja jakości wykonania robót ziemnych
 • Weryfikacja oraz ocena warunków gruntowo-wodnych z założeniami projektowymi
 • Kontrolne badania zagęszczenia gruntu
Badania gruntu pod domy jednorodzinne oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków
 • Badania geotechniczne pod domy jednorodzinne wraz z opinią geotechniczną
 • Ocena warunków gruntowo-wodnych przed zakupem działki budowlanej
 • Badania geotechniczne pod przydomowe oczyszczalnie ścieków
Hydrogeologia
 • Projektowanie i wykonanie piezometrów
 • Projektowanie i wykonanie studni
 • Dokumentacja ujęć wód podziemnych
 • Opracowanie operatów wodnoprawnych na wykonanie urządzeń wodnych
 • Pobór wód podziemnych do analiz składu chemicznego
Projektowanie odwodnień podłoża gruntowego
Ochrona środowiska oraz badania laboratoryjne gruntu i zanieczyszczeń
 • Przeprowadzenie analizy w zakresie ochrony środowiska za zawartość: meatli ciężkich, wielopierścieniowych węglowodorów aromatychnych, olejów, benzyn, BTEX
Analiza stateczności skarp
 • Obliczenie stateczności skarp
 • Określenie przydatności gruntu do budowy nasypu